Хитне интервенције

1) Ослобађање лица и ствари из загалављеног лифта и пуштање лифта у погон под условом да заглављивање није било узроковано кваром; 

2) Шелновање инсталација водовода или грејања ако су цеви видљиве и приступачне; 

3) Одгушење канализационе цеви од уливног места санитарног уређаја до шахта; 

4) Затварање воде код хаварије водоводне, канализационе или инсталација централног грејања, ако се стандардном методом шелновања или заливања хаварија не може привремено санирати; 

5) Демонтажа напрслих грејних тела са блиндирањем цевне мрежа; 

6) Интервенција у случају пожара или поплаве за искључиење инсталације и постројења.