Одржавање хигијене

Редовно одржавање хигијене обухвата следеће радове: 

Чишћење улазног дела зграде 2 пута недељно 

Чишћење кабине лифта 2 пута недељно 

Чишћење спољашњег прилаза улазу 2 пута недељно 

Чишћење ходника и степеништа 2 пута недељно 

Пајање зидова по потреби 

Прање улаза, ходника и степеништа 1 пут недељно 

Прање лифта (кабина, улазна врата, улазна врата станица) 2 пута.