Hitne intervencije

1) Oslobađanje lica i stvari iz zagalavljenog lifta i puštanje lifta u pogon pod uslovom da zaglavljivanje nije bilo uzrokovano kvarom; 

2) Šelnovanje instalacija vodovoda ili grejanja ako su cevi vidljive i pristupačne; 

3) Odgušenje kanalizacione cevi od ulivnog mesta sanitarnog uređaja do šahta; 

4) Zatvaranje vode kod havarije vodovodne, kanalizacione ili instalacija centralnog grejanja, ako se standardnom metodom šelnovanja ili zalivanja havarija ne može privremeno sanirati; 

5) Demontaža naprslih grejnih tela sa blindiranjem cevne mreža;

 6) Intervencija u slučaju požara ili poplave za isključienje instalacije i postrojenja.