Redovno održavanje

1) Prima dolazeće pozive sa terena i vrši njihovo selektiranje; 

2) Vodi evidenciju o primljenim pozivima: vremenu poziva, licu koje se obratilo centru, vrsti problema; 

3) Obaveštava poslovođu u zavisnosti od vrste intervencije kada se radi o redovnom ili tekućem održavanju pismenim putem 

4) Obaveštava dežurnu službu usmeno ili telefonom kada se radi o hitnoj intervenciji, izdaje radni nalog i putni nalog dežurnoj službi po utvrđenoj proceduri; 

5) Vodi evidenciju o izvršenim poslovima na terenu i dostavlja ih poslovođi (radni nalozi, nalozi za popravku, putni nalozi); 

6) Sačinjava nedeljni izveštaj o svim aktivnostima call centra (svim pozivima, odlascima, dolascima ekipa po radni i putnim nalozima); 

7) Radi non-stop od 0-24; 

8) Pravna pomoć i administrativne usluge. 

9) Ukoliko je naplativost objekta godišnje, preko 90% predviđene su povlastice. 

10) U okviru paušalnog iznosa za redovno održavanje uključene su popravke bez nadoknade za rad i bonus za manje vrednosti materijala.